Welkom op de website van de Evangeliegemeente Levensbloei

Zondag 21 aug. komen we samen in de kleine zaal van de Huve. De dienst begint om half 11 en Toon van Trier zal spreken.

Na de dienst is er tijd om bij te praten bij een kop koffie of thee.