Welkom op de website van de Evangeliegemeente Levensbloei

Zondag  23 juni  spreekt Toon van Trier

De dienst begint om 10 uur
Je bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken. Na de samenkomst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en  na te praten

Er is helaas nog geen kinderopvang.